Shopping mall "River mall"

Shopping mall "River mall"

[2008-2010]
Moscow, metro station Avtozavodskaya

area: 258 155,00 m2
investor: “Kuznetskiy Most Development”
design: "RTKL"
scope of work: Working documentation development